Gốm Phước nói lời cảm ơn..!

Gốm Phước nói lời cảm ơn..!

Gốm Phước rất trân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ cho showroom 2 , sự có mặt của toàn thể mọi người đã góp phần rất lớn cho Gốm Phước Ngày càng lớn mạnh.

Viết bình luận